Zásady ochrany osobných údajov

google

Zásady ochrany osobných údajov

Pravidlá spojené s používaním webových stránok určujú povinnosti, ale predovšetkým práva používateľa – návštevníka webových stránok. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týmto spôsobom bez predchádzajúceho upozornenia používateľa. Zmeny sa potom zverejnia na webových stránkach a v pravidlách. V prípade potreby je používateľ informovaný aj e-mailom.

1. Pojmy – definícia

Na objasnenie pravidiel si najskôr vysvetlíme význam dôležitých slov a pojmov:
– Webové stránky alebo jednoducho Casino-online.de existujú v niekoľkých jazykových verziách a sú hostené na serveri http: // localhost / wordpress alebo na rôznych doménach.

– Ak text obsahuje nás, nás, nás, je to jednoduchší a skrátený názov prevádzkovateľa tohto webu.

– Ak ste v texte spomenutí vy a vy, jedná sa o používateľa – tj. Fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá používa túto webovú stránku.

– Všetky informácie na webových stránkach sa nazývajú údaje

– Dôležitou súčasťou sú Zásady ochrany osobných údajov a Zásady ochrany osobných údajov – tieto budú definované neskôr

– Cookies – sú krátke textové súbory, ktoré sa zobrazujú vo vašom prehliadači, keď používate webovú stránku, ale aj produkty tretích strán

– Pravidlá a zákony platné v krajine, na ktorú sa vzťahujú, podliehajú smernici 96/45 / ES alebo GDPR a vytvárajú zákony na ochranu údajov, ako je napríklad spracúvanie osobných údajov.

– GDPR – je skratka všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679

– Smernica Európskeho parlamentu a Európskej rady 2002/58 / ES z 12. júla 2002, zmenená a doplnená v rokoch 2006 a 2009, predstavuje zákon o súboroch cookie.

2. Všeobecné podmienky

– http: // localhost / wordpress je zdrojom nezávislých rád a informácií pre hráčov hazardných hier online, nie je však poskytovateľom hazardných hier online alebo ich hazardných služieb. Informácie na tomto webe sú poskytované iba na informačné účely. Táto webová stránka neposkytuje právne poradenstvo.
– Aktuálnosť a správnosť údajov a informácií na tomto webe je pre nás najdôležitejšia, ale nezaručujeme, že nedôjde k prípadným nezrovnalostiam, pretože v hernom prostredí sa neustále deje niečo nové. Za použitie informácií na tomto webe zodpovedáte vy a nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek škody tým spôsobené.

– Existujú odkazy z http: // localhost / wordpress na ďalšie webové stránky, za ktoré zodpovedajú tretie strany. Za jeho obsah a zodpovednosť nenesie zodpovednosť táto webová stránka a jej správca.
Pred začatím hry vám odporúčame oboznámiť sa s podmienkami používania a pravidlami používania na webových stránkach tretích strán.

– Týmto spôsobom by sme vás chceli informovať, že vaše osobné údaje budú použité pri používaní tejto webovej stránky v súlade so zásadami uplatniteľnými na ochranu osobných údajov. Podľa pravidiel spracúvania osobných údajov sú tieto nevyhnutné na zabezpečenie riadneho fungovania tejto webovej stránky. Viac informácií o spracúvaní používateľských údajov sa nachádza v článku 5.

– Každý používateľ, ktorý navštívi webovú stránku http: // localhost / wordpress, potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a že nesie za svoje správanie plnú právnu zodpovednosť. Používanie webových stránok nie je povolené osobám mladším ako 18 rokov alebo osobám mladším ako zákonný minimálny vek pre hranie hazardných hier v krajinách, v ktorých sa v súčasnosti nachádza. Je výhradnou zodpovednosťou používateľa určiť vekovú hranicu a neporušovať v tejto oblasti žiadne zákony týkajúce sa hazardných hier.

– Aby sa neporušili miestne zákony, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť používanie jednotlivých častí webovej stránky alebo celej webovej stránky na používateľov z určitých krajín alebo oblastí sveta

– Týmto spôsobom by sme vás chceli požiadať, aby ste v prípade nepresností alebo nezrovnalostí so zverejnenými informáciami spolupracovali s platnými zákonmi vašej krajiny ako používateľ, ktorého je možné kontaktovať na e-mailovej adrese http: // localhost / wordpress Naše Es Je vždy prvoradé riadiť sa zákonmi krajiny, v ktorej je webová stránka k dispozícii vám a ďalším používateľom.

– Ak niektorá z častí podmienok alebo pravidiel bude v rozpore s právnymi predpismi vašej krajiny, ostatné zostanú v platnosti
– Duševné vlastníctvo nás ako prevádzkovateľa spočíva vo výhradnom použití loga http: // localhost / wordpress, značky a textov. Logá a texty tretích strán sú ich výlučným vlastníctvom. Poskytovatelia hazardných hier zverejnili na svojich webových stránkach svoje duševné vlastníctvo spolu s logami, textami, platformami a značkami. Pre všetky vyššie uvedené sú v Pravidlách ochranných známok pokyny. Kopírovanie, reprodukcia, šírenie a zverejňovanie obsahu na iných webových stránkach je povolené iba prostredníctvom odkazu s konkrétnym štítkom v tvare …………………. povolený. … ………. značka HTML alebo so súhlasom prevádzkovateľa tejto webovej stránky. Wikipedia môže uvádzať obsah a časti bez značky HTML .

– Niektoré texty je možné preložiť pomocou prekladača vytvoreného spoločnosťou Google. To nezaručuje, že tieto preklady sú správne, presné alebo spoľahlivé. Google tiež nezaručuje obchodovateľnosť, vhodnosť na konkrétny účel, neporušenie ani implicitné záruky.

3. Pravidlá správania sa na fórach

– Prístupom na diskusné fóra sa používateľ zaväzuje, že nebude zverejňovať žiadny materiál (či už obrázky, odkazy alebo príspevky), ktorý nie je pravdivý. Neobsahujú žiadne texty ani odkazy, ktoré sú nepresné, vulgárne, obťažujúce, neúctivé, výhražné, obscénne, nenávistné, diskriminačné, nevhodné pre maloletých, sú chránené autorským právom bez súhlasu majiteľa týchto práv alebo ohrozujú ochranu súkromia.

– Je prísne zakázané zverejňovať v diskusiách spam, pyramídové hry, reťazové správy, reklamy, súkromné hromadné správy alebo e-maily, propagačné akcie, marketingové akcie a bonusy

– Zakázané sú aj neprístupné činnosti a neprístupné správanie, ktoré je v rozpore so všeobecnou slušnosťou

– Prevádzkovateľ má právo zmeniť alebo úplne odstrániť odkazy, príspevky, reklamné informácie alebo iné informácie, ktoré považuje za nevhodné, a to bez informovania používateľa a bez uvedenia dôvodov.

– Na webe alebo v diskusnom fóre nebude tolerované žiadne nevhodné správanie. Ak by došlo k nevhodnému správaniu, prevádzkovateľ má právo zmeniť, vymazať alebo uzavrieť túto diskusiu alebo dokonca ukončiť užívateľský účet bez toho, aby o tom informoval.

– Prevádzkovateľ webových stránok nekontroluje obsah správ zverejnených v diskusnom fóre a nie je za ne zodpovedný. Názory a príspevky jednotlivých používateľov určite neodzrkadľujú názor operátora.

– V prípade potreby a na žiadosť príslušných orgánov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zverejniť identitu používateľa týmto orgánom. Prevádzkovateľ zároveň bude plne spolupracovať s úradmi v prípade sťažnosti alebo právneho sporu podaného na príslušnom orgáne v dôsledku situácie spôsobenej činnosťou používateľa na tomto diskusnom fóre.

4. Služba urovnávania sporov

– Prípadné otázky alebo problémy je možné smerovať na e-mailového operátora http: // localhost / wordpress

– Prevádzkovateľ spracuje vaše problémy alebo otázky čo najskôr

5. Vyhlásenie o ochrane údajov

Ochrana osobných údajov sa týka prevádzkovateľa aj používateľa webových stránok. Prevádzkovateľ s používateľskými údajmi pristupuje veľmi zodpovedne.

a) Zásady ochrany osobných údajov – uplatňovanie

– Za uplatňovanie zákonov o ochrane osobných údajov zodpovedá osoba zodpovedná za spracovanie za ich kontrolu. Zároveň určuje spôsob a účel ich spracúvania.

– Ochrana súkromia a osobných údajov sa vzťahuje iba na webové stránky a podstránky prevádzkovateľa, už nie na webové stránky tretích strán, na ktoré môže používateľ prejsť do jednotlivých kasín prostredníctvom odkazu na našej webovej stránke.

b) Ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky sme oprávnení požadovať potrebné osobné údaje v súlade so zásadami ochrany vášho súkromia:

– Ide o kontaktné údaje, napr. E-mail

– IP adresa, operačný systém a typ internetového prehliadača, ktoré systém automaticky zaznamená

(c) zhromažďovanie údajov

– Poskytuje používateľ rôznymi spôsobmi, napríklad: keď nás používateľ kontaktuje e-mailom

– automaticky zaznamenané pri vstupe používateľa na webovú stránku, napr. B. IP adresa, čas a frekvencia návštev, spôsob registrácie, dátum. Tieto informácie nám ako prevádzkovateľovi môžu pomôcť vylepšiť webovú stránku buď funkčne alebo obsahovo

– Alebo použite súbory cookie vo vyhľadávacom nástroji používateľa, viac v časti Cookies

d) spôsob, akým je možné údaje použiť

– Prevádzkovateľ môže tiež požiadať o vyššie uvedené informácie, aby mohol lepšie využívať webovú stránku s našimi službami a produktmi. Tieto údaje sa však použijú skôr na účely, ktoré poskytnú používatelia.

– Prevádzkovateľ môže osobné údaje použiť na účely, na ktoré boli poskytnuté

– Osoba zodpovedná za spracovanie zaručuje, že nebude ďalej poskytovať, prenajímať alebo predávať osobné údaje iným osobám alebo iným spoločnostiam

e) zhromažďovanie údajov

– Prevádzkovateľ ponúka organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov: údaje používateľov sú uložené na zabezpečených serveroch a má k nim prístup iba správca stránky.

f) Odkazy na iné webové stránky

– Naša webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky. Ako prevádzkovateľ sa snažíme kontrolovať obsah webových stránok, na ktoré odkazujeme, avšak nie sme zodpovední za ich obsah alebo nad nimi nemáme žiadnu kontrolu. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si ako používateľ prečítali ustanovenia o ochrane údajov na tejto webovej stránke.

g) Súbory cookie

– Všetky súbory cookie sa na našom webe používajú v súlade s právnymi predpismi EÚ

– Je len na vás, používateľovi, či používanie cookies povolíte alebo zakážete

– Súbory cookie je možné kedykoľvek vymazať, čo však môže viesť k strate uložených informácií

– Tieto súbory používame vo vašom počítači na zlepšenie používania našich webových stránok.

h) všeobecné podmienky

– Vaše práva ako používateľa nemôžu byť prevedené a vymáhané inou osobou.

– Ak súd alebo príslušný orgán rozhodne, že niektoré alebo všetky pravidlá ochrany osobných údajov sú neplatné, nevymáhateľné alebo nezákonné, bude časť alebo celé ustanovenie vyhlásené za neplatné. Ostatné ustanovenia o ochrane údajov nebudú dotknuté, budú sa presadzovať a zostávajú v platnosti.

6. Záverečné ustanovenia

– Pretože sa jedná o preklad pomocou služby Google Translate, môžu sa medzi verziami mierne odlišovať

– Tieto podmienky je možné kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia doplniť alebo zmeniť

Pravidlá boli naposledy aktualizované 12.2.2021